ook al was het weer niet zo goed toch is het een feest geworden 

de volgende voor elkaar en met elkaar gaat door op zondag 21 juli 2024 zorg dat je er bij bent